Tuesday, 2 August 2011

Khutbah Rasulullah SAW menyambut bulan Suci Ramadhan

 Assalamualaikum....
"wahai manusia!.sungguh telah datang kepada kalian bulan ALLAH....Dengan membawa berkah rahmat dan meghfirah.
Bulan yg paling mulia disisi ALLAH....
Hari-harinya adalah hari-hari paling utama..
Malam-malamnya adalah malam-malam yg paling utama..
jam demi jamnya adalah  jam-jam yg paling utama..


Inilah bulan ketika kalian diundang menjadi tamu ALLAH dan dimuliakan olehnya.Dibulan ini nafas-nafasmu menjadi tasbih,tidurmu ibadah,amal-amalmu diterima dan doa-doamu diijabah.Bermohonlah kepada ALLAH Rabbmu dengan niat yg tulus dan hati yg suci agar ALLAH membimbingmu untik melakukan  puasa dan membaca kitabnya.Celekalah orang yg tidak mendapat ampunan ALLAH di bulan yg agung ini.Bersedekahlah kepada kaum fakir dan miskin.Muliakanlah orang tuamu,sayangilah yg muda,sambungkanlah tali persaudaraanmu,jagalah lidahmu,tahan pandanganmu dari apa yg tidak halal kamu memandangnya dan tahan pendengaranmu dari apa yg tidak halal kamu dengarnya.Sayangilah anak-anak yatim niscaya dikasihi manusia anak-anak yatim kamu.Bertaubatlah kepada ALLAH dari dosa-dosamu.
Angkatlah tangan-tanganmu utk berdoa pada waktu shalatmu kerana itulah saat-saat yg paling utama ketika ALLAH AZZA WA JALLA memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih. Dan dia menjawap mereka ketika mereka menyerunya..menyebut mereke ketika mereka memanggilnya dan mengabulkan doa mereka ketika mereka berdoa berdoa kepadanya.
Wahai manusia!!..sesungguhnya diri-dirimu tergadai kerana amal-amalmu,maka bebaskanlah dengan istighfar,punggung-punggungmu berat kerana beban(dosa)mu.maka ringankanlah dengan memperpanjangkan sujudmu.ketahuilah..ALLAH ta'ala bersumpah dengan segala kebasarannya bahawa dia tidak akan mengazab orang-orang yg shalat dan sujudnya dan dia tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari  manusia berdiri di hadapan Rabb al-alamin.


Wahai manusia!,barang siapa diantaramu memberi buka kepada orang-orang  mukmin yg berpuasa di bulan ini,maka di sisi ALLAH nilainya sama dengan membebaskan seorang budak dan dia diberi ampunan atas dosa2 yg lalu.


Sahabat-sahabat lain bertanya:"Ya Rasulullah! tidaklah kami mampu berbuat demikian?".Rasulullah menjawap:"Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma.Jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan seteguk air."

Wahai manusia!.siapa yg membaguskan akhlaknya dibulan ini,ia akan berhasil melewati sirathal mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir,siapa yg meringankan perkerjaan orang-orang yg dimiliki tangan kanannya (pengawal atau pembantu) di bulan ramadhan ini ALLAH akan meringgankan pemeriksaan-nya di hari kiamat.Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, ALLAH akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya.Barang siapa yg memuliakan anak yatim dibulan ini,ALLAH akan memuliakan hari ia berjumpa dengannya.Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan(silaturahmi) di bulan ini, ALLAH akan menyambungkan rahmatnya  pada hari ia berjumpa dengannya.Barang siapa yg melekukan shalat sunat di bulan ini,ALLAH akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. barang siapa melakukan shalat fardu baginya ganjaran seperti melakukan 70 shalatfardu di bulan lain.Barang siapa memperbanyakan selawat kepadaku di bulan ini,ALLAH akan memberatkan timbangannya pada ketika timbangan meringan.Barang siapa yg membaca satu ayat al-Quran,ganjarannya sama seperti berkhatam al-Quran pada bulan-bulan yg lain.


Wahai manusia! sesungguhnya pintu2 syurga dibukakan bagimu,maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu,pintu2 neraka tertutup,maka mohonlah pada Rabbmu untuk tidak pernah membukakan bagimu.syaitan-syaitan terbelenggu,maka mintalah agar ia tak lagi menguasaimu.Kemudian Amirul mukninin Imam Ali bin Abu Thalib kw berdiri dan berkata:"Ya Rasulullah! apa amal yg paling utama di bulan ini?".Rasulullah menjawab "Ya ambal Hasan,(Ali) Amal yg paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yg diharamkan ALLAH."


(Khutbah Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh IMAM ALI ABI bin ABI THALIB kw)

No comments:

Post a Comment